Wij zijn Probus ’91 Wageningen

Welkom op de website van Probus’91 Wageningen

Deze website is een communicatiemiddel voor de leden van Probus91. Via de website ontvangen de leden informatie, worden tips en foto’s gedeeld en kunnen ze nog eens nagenieten van een lezing of excursie. En ook heel handig: alle verslagen, reglementen, activiteiten en ‘wie is wie?’ zijn met een druk op de knop binnen handbereik. De pagina’s zijn alleen met een wachtwoord door onze leden te lezen. Slechts enkele items zijn publiekelijk toegankelijk zodat geïnteresseerden een indruk kunnen krijgen van Probus91-Wageningen. Wilt u na het lezen van onderstaande nog  meer weten, bekijk dan de bezoekersinformatie en/of stuur een mail via het contactformulier.

Probus’91 Wageningen is op 2 oktober 1991opgericht en op 1 april 1992 vond de officiële installatie plaats. Onze club heeft evenveel mannelijke als vrouwelijke leden. Het ledenaantal blijft gehandhaafd zo rond de 30 leden, die overwegend in Wageningen en in de nabije omgeving wonen.

Doelstelling
Probus is een acroniem van Professional and Business. In Nederland  zijn er ruim 420 clubs. Probusclubs zijn aangesloten bij de Stichting Probus Nederland en krijgen bij hun installatie het Certificaat van Erkenning. Voor het overige zijn ze autonoom. Meer informatie vindt u op de website van PROBUS/Nederland

Probusleden hebben hun werkzame leven achter de rug. Het is een club met aandacht voor en met elkaar. Verbreding van kennis en interesse, verruiming van inzicht, ontspanning en onderlinge hulpvaardigheid, vormen bindende elementen. Zo groeien saamhorigheid en ook vriendschappen. Zo stimuleren wij elkaar om, ongeacht de leeftijd, je te blijven ontwikkelen én een sociaal netwerk te behouden.

Onze actieve leden zijn in het verleden bij het arbeidsproces betrokken geweest en genieten nu van hun pensioen. Zij vertegenwoordigen een groot aantal sectoren van de maatschappij met een eigen persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke achtergrond. Daarnaast beschikken ze over een netwerk en sociale contacten die vaak bronnen van inspiratie zijn.

Bijeenkomsten

We komen eens in de twee weken op woensdag bij elkaar tussen 17:00 en 19:30 uur. Tijdens de openingsborrel praten we eerst even bij. Daarna houdt een van de leden een lezing met een onderwerp naar eigen keuze. Het aanbod aan lezingen kent een rijke variatie. Na afloop is er ruimte voor discussie. Tijdens de gemeenschappelijke maaltijd erna, is er nog volop tijd om elkaar verder te spreken.
Jaarlijks zijn er ook nog een aantal excursies op verrassende locaties.

Lidmaatschap

Van leden wordt vanzelfsprekend verwacht dat zij de doelstelling van de club onderschrijven. Maar vooral dat zij daadwerkelijk bijdragen aan de verwachtingen. Het bezoeken van zoveel mogelijk bijeenkomsten, het verzorgen van een presentatie en de verantwoordelijkheid dragen in bestuur of commissies. Weigeren kan alleen om geldige redenen. 

Het bestuur, meestal op voordracht van één of meer leden, nodigt kandidaat-leden uit om toe te treden tot de club. Kandidaat-leden worden in de gelegenheid gesteld twee keer aan een bijenkomst deel te nemen om te kunnen beoordelen of zij zich thuis zullen voelen bij Probus91. Daarna nemen zij de beslissing al dan niet lid te worden.

N.B. Wij bieden geen externe services (geen Rotary)